معرفی واحد رسانه

این معاونت ابتدا با هدف تشکیل یک گروه فرهنگی متشکل از جوانان متعهد جهت فعالیت در راستای اهداف انقلاب اسلامی شکل گرفت. با گذشت زمان بهترین راهبرد برای گروه، تمرکز حرفه‌ای بر فعالیت‌های فضای رسانه تشخیص داده شد. بنابراین در سال‌های اخیر ضمن حضور فعال در عرصه تولیدات رسانه ای، در زمینه جذب و تربیت نیروهای متخصص نیز گام‌های ارزشمند برداشته شده است.

قبل
بعدی

نمونه تولیدات واحد رسانه

ماموریت و چشم انداز

رویکرد موسسه ایمان ماندگار در بخش رسانه استفاده از ظرفیت متخصصان جوان انقلابی جهت همکاری با سازمان‌ها و نهادهای کشور است؛ لذا پس از تربیت جوانان با توجه به رویکرد موسسه در تربیت جوانان متخصص در امور رسانه‌ای مورد نیاز کشور، بسیاری از افراد پس از کسب تخصص و تجربه در موسسه به توسعه کار خود در سایر سازمان‌ها یا کسب و کار شخصی پرداخته اند و راهبرد موسسه همکاری پایدار با این افراد است.
هم اکنون این معاونت توان اجرای کلیه بخش‌های ساخت برنامه تلویزیونی، انواع مستند، کلیپ، تیزر، واقعیت افزوده AR، موشن گرافیک و سایر تولیدات رسانه‌ای را دارد.

این معاونت ابتدا با هدف تشکیل یک گروه فرهنگی متشکل از جوانان متعهد جهت فعالیت در راستای اهداف انقلاب اسلامی شکل گرفت. با گذشت زمان بهترین راهبرد برای گروه، تمرکز حرفه‌ای بر فعالیت‌های فضای رسانه تشخیص داده شد. بنابراین در سال‌های اخیر ضمن حضور فعال در عرصه تولیدات رسانه ای، در زمینه جذب و تربیت نیروهای متخصص نیز گام‌های ارزشمند برداشته شده است.