اطلاع رسانی جلسات در صفحه اینستاگرامی javedan.ir هر هفته اعلام میگردد.
شما می توانید با مراجعه به فروشگاه کتاب و ثبت سفارش خود کتاب مورد نظر را تهیه نمایید.
نشانه ما در فضای مجازی : javedan.ir
برای همکاری با موسسه ایمان ماندگار زمینه فعالیت و سوابق کاری خود را به ایمیل imanmandegar8@gmail.com ارسال نمایید.
برای پرسش سولات خود ابتدا در سایت ثبت نام کنید و پس از ورود به سایت به صفحه پرسش و پاسخ مراجعه کنید.